Ontruimingsoefening

Er bestaat altijd een mogelijkheid dat je te maken krijgt met een ontruiming. Mocht er een brandhandmelder ingedrukt worden, een telefonische bommelding binnenkomen of het brandalarm gaat af: dan moet je per direct ontruimen.

jumpstory-download20220118-122014

(Ontruimings)oefening baart kunst!

Door een Ontruimingsoefening te volgen, leer je….

Ontruimingsoefening of Table-Top oefening

jumpstory-download20220113-204316

Ontruimingsoefening of Table-Top oefening

Wat houdt een ontruimingsoefening en
Table-Top oefening in?

Een calamiteit ligt altijd op de loer en is onvoorspelbaar. Je kunt niet van te voren voorspellen wat de calamiteit kan zijn. Het kan gaan om een uitslaande brand, een ongeval, een bommelding of iets anders. Daarom is het oefenen van een ontruiming ontzettend belangrijk. Alleen dan kom je erachter wat het in praktijk inhoudt, en welke risico’s er aan verbonden zijn. Op deze manier kun je je protocollen evalueren en bijstellen naar beter beleid. Voor een ontruimingsoefening kun je het alarm inschakelen en kijken hoe de ontruiming verloopt. Veel beter is het om een goede ontruimingsoefening te organiseren, om dit zo gestructureerd en reëel mogelijk te laten verlopen. Een goede enscenering is er hierin erg belangrijk: van tevoren stel je een scenario vast en zorg je aan de hand van de gekozen scenario’s voor de juiste personen en materialen, de zogenaamde ensceneringsmiddelen. Zo kun je bij De Jong Veiligheidsacademie bijvoorbeeld kiezen in je scenario voor poppen, maar is in overleg het ook mogelijk om lotus-slachtoffers te regelen om zo realistisch mogelijk een ongeval of ziektebeeld uit te beelden. Ook is het mogelijk om brand- en rooksimulaties te organiseren. De grootte van de oefening is met het bedrijf samen te stellen, en dit is uiteraard afhankelijk van het bedrijf zelf: gaat het om een klein of groot bedrijf, wat zijn het aantal werknemers en hoe groot is het risico op de diverse scenario’s. Daarnaast is er ook de keuze om de ontruimingsoefening van tevoren aan te kondigen bij het personeel, óf alleen de dag te benoemen zonder een tijdstip. Op deze manier zijn de werknemers minder goed op de hoogte, en zal het verrassingselement aanwezig zijn. En dat is precies wat er realistisch bij een calamiteit zal gebeuren.
Bij een ontruimingsoefening gebruikt De Jong Veiligheidsacademie het ontruimingsplan van het bedrijf als handboek. Daarin is nauwkeurig beschreven wat iedere werknemer in geval van een calamiteit moet doen. De bedrijfshulpverleners worden bij de ontruimingsoefening begeleid door een ervaren veiligheidsinstructeur en – observator. Indien gewenst wordt hier een rapportage van gemaakt en overhandigd.

De Jong Veiligheidsacademie maakt ook gebruik van een Table-Top-Ontruimingsoefening. Hiermee simuleren we op papier een ontruiming middels een scenario. Het is een veilige en interactieve vorm van oefenen als voorbereiding voor een daadwerkelijke ontruiming. De verschillende scenario’s worden droog geoefend met plattegronden van het bedrijf. Op deze manier worden de cursisten zich weer bewust van de procedures en wijze van samenwerken. Deze voorkennis bevordert een positief resultaat bij de daadwerkelijke ontruimingsoefening.

Informatie over een Ontruimingsoefening of Table-Top oefening op maat?

De Jong Veiligheidsacademie biedt Ontruimingsoefeningen of Table-Top oefeningen op maat aan voor bedrijven, verenigingen en andere groepen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.