BHV met ademlucht

Indien je BHV’ers adembescherming nodig hebben, omdat er sprake is van bijzondere risico’s in de werkomgeving, dan is het belangrijk een BHV-cursus met ademlucht te volgen. 

jumpstory-download20220118-124950

Vind veilig de weg als BHV'er met ademlucht

Door een cursus BHV met ademlucht te volgen, leer je….

Soorten cursussen BHV met ademlucht

jumpstory-download20220113-192334

BHV met ademlucht

brandblussen

Herhaling BHV met ademlucht

Wat houdt BHV met ademlucht in?

Wanneer je werkt in bijvoorbeeld een omgeving met giftige of toxische dampen, waarbij het risico bestaat dat deze dampen vrij kunnen komen bij calamiteiten, is deze specialistische opleiding een verstandige keuze. Bij een calamiteit wil je natuurlijk graag dat je medewerkers optimaal voorbereid zijn om in noodsituaties de juiste actie te ondernemen. Je leert in deze cursus alles over mogelijke gevaren in een risicovolle omgeving, zoals ongevallen met chemische stoffen, lekkages, slachtoffers met chemische brandwonden en brand met gevaarlijke stoffen. Ook leer je over de verschillende soorten adembescherming en de werking en het gebruik van de ademluchttoestellen. En hoe kunnen je BHV’ers met ademlucht veilig voortbewegen? Het gebruik van dit persoonlijke beschermingsmiddel brengt heel wat nieuwe kennis en ervaring met zich mee. Ook de communicatie is hierbij een belangrijk aspect. Een BHV’er met ademlucht werkt nauw samen met de brandweer en kan als gids functioneren.  

Een cursus BHV met ademlucht wordt altijd aangepast aan de bedrijfsspecifieke omstandigheden en risico-scenario’s.  

Voor een cursus BHV met ademlucht kom je in aanmerking wanneer je beschikt over een geldig BHV-certificaat en een geldige medische verklaring waaruit blijkt dat er geen problemen zijn voor het dragen van onafhankelijke adembescherming.  

Het is verstandig ieder jaar een herhalingscursus te volgen.

Informatie over een cursus BHV met ademlucht op maat?

De Jong Veiligheidsacademie biedt BHV met ademlucht-cursussen op maat aan voor bedrijven, verenigingen en andere groepen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.