Beheerder BMI

Als Beheerder BMI (Beheerder Brandmeldinstallatie) ontferm je over het beheer van de brandmeldinstallatie, maar ook om periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.                                

jumpstory-download20220113-203958

Ben jij de juiste beheerder van de brandmeldinstallatie?

Door een cursus Beheerder BMI te volgen, leer je….

Cursus Beheerder BMI

jumpstory-download20220113-203628

Beheerder BMI

Wat doet een Beheerder BMI?

Alle bedrijven die over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie beschikken, zijn wettelijk verplicht (NEN 2654-1 & 2) om te zorgen voor een Beheerder Brandmeldinstallatie (ook wel Opgeleid Persoon genoemd). In NEN 2654-1 & 2 staat beschreven welke taken je als beheerder moet verrichten. De beheerder BMI is namens de eigenaar of gebruiker de verantwoordelijke voor het beheer en het (preventief) onderhoud van de brandmeldinstallatie en het goed registreren van het logboek. Ook is de Beheerder BMI het aanspreekpunt bij alle interne- en externe organisaties, als het om de brandmeldinstallatie gaat. Zo kan een communicatie plaatsvinden met bijvoorbeeld de BHV, de hulpdiensten (zoals brandweer) en het onderhoudsbedrijf. Als Beheerder BMI handel je alle brandmeldingen en storingen af. Vaak worden deze taken gezamenlijk met de storingsdienst van het onderhoudsbedrijf opgepakt. Iedere maand zal daarnaast de Beheerder BMI controles uitvoeren van de brandmeldcentrale en het brandmeldpaneel. De doormeldingen moet maandelijks worden getest. Ook zijn er vier- en achtmaandelijkse controles om bijvoorbeeld handbrandmelders en automatische melders te controleren op beschadigingen, of om te controleren of automatische melders wel vrij zijn van objecten die een goede werking kunnen tegengaan. Ook wordt de alarmfunctie van de brandmeldcentrale gecontroleerd. Maandelijks moet de beheerder een visuele controle uitvoeren van de brandmeldcentrale, het brandweerpaneel en de nevenpanelen. Daarnaast moet de doormelding van brand- en storingsmeldingen maandelijks worden getest. Logischerwijs wordt dan ook gecontroleerd over alle blokschema’s, plattegronden en installatietekeningen nog kloppen met de huidige situatie. Naast al deze controles wordt er ook nog jaarlijks gecontroleerd of alle sturingen van de BMI nog in orde zijn. Alles hiervan moet in het logboek worden bijgehouden. Al deze toepassingen leer je in de systeemonafhankelijke cursus Beheerder BMI.

Informatie over een cursus Beheerder BMI op maat?

De Jong Veiligheidsacademie biedt de cursus Beheerder BMI op maat aan voor bedrijven, verenigingen en andere groepen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.